Invorderingsrente

De Belastingdienst kan drie soorten renten in rekening brengen. Bij aanslagen over de belastingjaren tot en met 2011 heb je nog te maken met heffingsrente. Vanaf het belastingjaar 2012, met ingang van 1 januari 2013, berekent de Belastingdienst belastingrente. Behalve heffingsrente en belastingrente bestaat er tot slot ook invorderingsrente. Hieronder lees je wanneer je met deze rente te maken krijgt.

Betalen van invorderingsrente

Invorderingsrente is de rente die wordt geheven als je niet op tijd hebt betaald. Te laat bij een (voorlopige) aanslag, is zes weken na de dagtekening van de aanslag. Bij een naheffingsaanslag (bijvoorbeeld als je te laat btw-aangifte doet) is dat veertien dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet. Een navorderingsaanslag is vier weken na de dagtekening van het aanslagbiljet invorderbaar.

Berekening invorderingsrente

De periode waarover de rente wordt berekend, loopt vanaf de eerste dag na voornoemde vervaldag tot de dag van betaling. Als de belastingaanslag gedeeltelijk is betaald, wordt de rente gerekend over het bedrag dat nog niet is betaald. Daarnaast wordt er in de meeste situaties ook rente in rekening gebracht over een periode van verleend uitstel van betaling.

Ontvangen van invorderingsrente

Als je zelf rente hebt misgelopen doordat je teveel belasting hebt betaald kun je een vergoeding van invorderingsrente krijgen. Vanaf 2013 vergoedt de Belastingdienst alleen nog rente als een te betalen bedrag zes weken na dagtekening van de aanslag of beschikking nog niet is uitbetaald. De invorderingsrente wordt niet uitbetaald als het aan de belastingplichtige zelf te wijten is dat de aanslag nog niet is uitbetaald, bijvoorbeeld omdat een foutief rekeningnummer is doorgegeven.

Daarnaast kun je recht hebben op uitbetaling van invorderingsrente als je een bezwaar of beroep hebt aangetekend tegen een aanslag en de uitstel van betaling is afgewezen. Als blijkt dat het bezwaar of beroepschrift toch leidt tot een vermindering van de aanslag, dan heb je recht op rente over het terug te ontvangen bedrag. Die renteberekeningsperiode begint dan op de dag na de uiterste betaaltermijn van de aanslag en eindigt zes weken na de datum van de vermindering.

Hoogte van de rente

Net als de heffings- en de belastingrente is de invorderingsrente gekoppeld aan de wettelijke rente. Sinds 1 april 2014 geldt bovendien een minimum percentage van 4%.

2020-2024: tijdelijke verlaging rentepercentage
In verband met corona is er een tijdelijke verlaging ingevoerd op de invorderingsrente. Met ingang van 22 maart 2020, tot en met 30 juni 2022 betaal je in plaats van 4%, slechts 0,01%. Met ingang van 1 juli 2022 wordt dit verlaagde percentage stapsgewijs teruggebracht naar 4%:  Per deze datum wordt het percentage op 1% vastgesteld, op 1  januari  2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1  januari  2024.

Meer weten

Je kunt hier verder lezen over de wijzigingen in invorderingsrente als gevolg van corona. De Belastingdienst legt in dit artikel meer uit over de rente, en de mogelijkheden van bezwaar en coulance. In dit artikel schreven wij van Lexlupa over belastingrente.
Mocht je het niet eens zijn met de hoogte van de rente of heb je nog een vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.