Schenkbelasting

De begrippen erfbelasting en schenkbelasting worden nogal eens door elkaar gebruikt. In deze tekst leggen we uit wat een schenking is, wanneer je schenkbelasting dient te betalen en wat de vrijstellingen in de schenkbelasting zijn. Wil je meer weten over de erfbelasting, klik dan hier.

Schenking
Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker ten koste van zijn eigen vermogen de begiftigde partij verrijkt. De schenker verlangt niets terug van de begiftigde. In andere woorden betekent dit dat iemand geld over ander vermogen aan een ander geeft. Als geen sprake is van een verarming van de schenker, dan vindt geen belaste schenking plaats. Dat betekent dat het vermogen van de schenker dient te worden verlaagd door de schenking.

Aanspraak
Een gift wordt juridisch pas als schenking beschouwd als de begiftigde de gift heeft ontvangen en aanspraak kan maken op de gift.

Kwijtschelding
Als een lening wordt kwijtgescholden, is ook sprake van een schenking waarbij de schenker zijn eigen vermogen aantast. Het kwijtschelden van een lening of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst die tot een schenking leidt, zijn eveneens belastbaar.

Schenkbelasting
Voor schenkingen gelden bepaalde vrijstellingen. De vrijstellingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. Is de schenking hoger dan het bedrag van de vrijstelling, dan ben je schenkbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst over het bedrag van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling. In onderstaande tabel zijn de vrijstellingen opgenomen.

Schenking verkregen door 2013 2014 2015 2016
kind van ouders  5141 EUR 5229 EUR 5277 EUR 5304 EUR
kind van ouders (18 tm 40 jr) eenmalig  24676 EUR 25096 EUR 25322 EUR 25499 EUR
kind van ouders (18 tm 40 jr) eenmalig voor huis of studie  51407 EUR 52281 EUR 52752 EUR 53016 EUR
als bovenstaande al werd gebruikt en schenking wordt aangewend voor huis  26732 EUR 27187 EUR 27432 EUR 27517 EUR
overige verkrijgers  2057 EUR 2092 EUR 2111 EUR 2122 EUR

Als je zo voordelig mogelijk wilt schenken, kun je een schenkingsplan opstellen. De ins en outs van het schenkingsplan, lees je hier. Heb je vragen over een schenking, neem dan gerust contact met ons op.