Schenkbelasting

De begrippen erfbelasting en schenkbelasting worden nogal eens door elkaar gebruikt. In deze tekst leggen we uit wat een schenking is, wanneer je schenkbelasting dient te betalen en wat de vrijstellingen in de schenkbelasting zijn. Wil je meer weten over de erfbelasting, klik dan hier.

Schenking

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker ten koste van zijn eigen vermogen de begiftigde partij verrijkt. De schenker verlangt niets terug van de begiftigde. In andere woorden betekent dit dat iemand geld over ander vermogen aan een ander geeft. Als geen sprake is van een verarming van de schenker, dan vindt geen belaste schenking plaats. Dat betekent dat het vermogen van de schenker dient te worden verlaagd door de schenking.

Aanspraak

Een gift wordt juridisch pas als schenking beschouwd als de begiftigde de gift heeft ontvangen en aanspraak kan maken op de gift.

Kwijtschelding

Als een lening wordt kwijtgescholden, is ook sprake van een schenking waarbij de schenker zijn eigen vermogen aantast. Het kwijtschelden van een lening of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst die tot een schenking leidt, zijn eveneens belastbaar.

Schenkbelasting

Voor schenkingen gelden bepaalde vrijstellingen. De vrijstellingen zijn opgenomen in de tabel hieronder. Is de schenking hoger dan het bedrag van de vrijstelling, dan ben je schenkbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst over het bedrag van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling. In onderstaande tabel zijn de vrijstellingen opgenomen.

Schenking verkregen door 2021 2022 2023
kind van ouders  6.604 EUR  5.677 EUR  6.035 EUR
Overige verkrijgers  3.244 EUR  2.274 EUR  2.418 EUR
kind van ouders (18 tm 40 jr) eenmalig vrij te besteden  26.881 EUR  27.231 EUR  28.947 EUR
kind van ouders (18 tm 40 jr) eenmalig voor studie  55.996 EUR  56.724 EUR  60.298 EUR
kind van ouders (18 tm 40 jr) eenmalig voor woning  105.302 EUR  106.671 EUR  28.947 EUR
overige verkrijgers eenmalig voor woning  105.302 EUR  106.671 EUR  28.947 EUR

*Check hier de voorwaarden voor eenmalige schenkingen.

2023: Jubelton afgeschaft

Het schenken van een ‘jubelton’ -een belastingvrije gift van ruim een ton ten behoeve van hypotheekkosten- zou starters op de woningmarkt bevoordelen die op deze manier financieel gesteun worden. Om gelijke kansen voor starters te bevorderen is het doen van een dergelijke hoge belastingvrije gift, per 2023 niet langer mogelijk. 

Meer weten

Als je zo voordelig mogelijk wilt schenken, kun je een schenkingsplan opstellen. De ins en outs van het schenkingsplan, lees je hier. Op de website van de Belastingdienst vind je de meest actuele regelingen met betrekking tot (belastingvrij) schenken. Heb je vragen over een schenking, neem dan gerust contact met ons op. 

                                             Schenkbelasting

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.