Besparen op de erfbelasting? Zo maak je een schenkingsplan!

Heb je vermogen en wil je dat vroeg of laat aan anderen schenken? Dan kan het voordelig zijn om dit al bij leven te schenken. Zo kun je de erfbelasting beperken. Je beperkt de erfbelasting door nu al gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting.

Wat is een schenkingsplan?
Ieder jaar kun je belastingvrij schenken. Een schenkingsplan is een model waarin berekend is wat jaarlijks belastingvrij geschonken kan worden en hoeveel erfbelasting dit bespaart. Het schenkingsplan bevat een stappenplan waarin duidelijk wordt hoeveel geschonken kan worden bij leven. In het plan staat dus hoeveel geschonken kan worden en wanneer.

Estate planning
Een schenkingsplan is onderdeel van een estate planning. Estate planning gaat over de rol van je vermogen bij life events. Trouwen, kinderen krijgen, scheiden, bedrijfsopvolging, overlijden: dit zijn allemaal voorbeelden van belangrijke gebeurtenissen in je leven die niet alleen effect hebben op jou als persoon, maar ook de juridische en fiscale positie van je vermogen aanpassen. Het is verstandig om tijdens deze gebeurtenissen over de mogelijke juridische en fiscale gevolgen na te denken.

Andere voorbeelden van estate planning zijn bijvoorbeeld: advies opstellen bij huwelijks voorwaarden, de bedrijfsopvolging in je familiebedrijf regelen of het regelen van een testament.

Waarom een schenkingsplan?
Een schenkingsplan maken heeft meerdere voordelen. Jij weet hoeveel je belastingvrij kunt schenken en andere partijen weten waar ze aan toe zijn. Deze duidelijkheid voorkomt eventuele ruzies en onduidelijkheden op een later moment.

Voordeel erfgenaam
Het opstellen van een schenkingsplan kan voordelig zijn voor de erfgenamen. Als je een erfenis nalaat, is het voor de nabestaanden prettig als hier zo weinig mogelijk erfbelasting over hoeft te worden afgedragen. Echter, degenen die een erfenis ontvangen zullen het misschien moeilijk vinden om hierover te beginnen, omdat het de keuze is van de erflater hoe en wanneer geschonken wordt. Door er als erflater over te beginnen, neem je dit ongemak bij de erfgenaam weg.

Inzicht
Het opstellen van een schenkingsplan geeft inzichtelijkheid voor jezelf en je erfgenamen. Een schenkingsplan helpt je in kaart te brengen hoeveel erfbelasting verschuldigd zou zijn en hoe een deel van deze erfbelasting eventueel bespaard kan worden. Daarnaast helpt een schenkingsplan je met het inventariseren van je vermogen en te bepalen hoeveel geld beschikbaar is om te schenken.
Door middel van een schenkingsplan kunnen erflater en erfgenaam een plan maken wat voor beiden werkt.

Schenken op papier
Als je bezit hebt dat voor een hoge erfenis zorgt maar dat niet direct beschikbaar is, is schenking op papier een uitkomst. Het voordeel hiervan is dat jij jaarlijks belastingvrij kan schenken zonder dat je dit geld direct weggeeft. Je schenkt je erfgenamen op papier een bedrag, dat je daarna direct terug leent.
Over die lening dien je jaarlijks 6% rente te rekenen wat ook echt overgemaakt dient te worden. De erfgenaam kan deze rente wél direct terug schenken, dat kan door een zogenaamd kasrondje.

Voorbeeld:
Ton is de zoon en enig erfgenaam van Anton. Anton schenkt zijn zoon Ton ieder jaar 5.304 euro op papier, want Anton heeft vermogen dit niet direct beschikbaar is. Ton hoeft hier geen schenkbelasting over af te dragen, want het bedrag valt precies onder de jaarlijkse vrijstelling. Anton komt te overlijden als hij vier jaar 5.304 euro op papier heeft geschonken. De totale nalatenschap is 134.000 euro. Omdat Anton een schuld van (5.304 * 4) = 21.216 EUR aan Ton had (namelijk de schenking op papier), is het bedrag waarover Ton hoeft af te rekenen maar (134.000 – 21.216 =) 112.784 EUR.

Een schenking op papier dient door een notaris te worden vastgelegd. Heb je vragen over het schenkingsplan of over de mogelijkheden te schenken? Neem dan gerust contact met ons op.