Erfbelasting

Als iemand overlijdt en geld of bezittingen nalaat, dan is het mogelijk dat hier erfbelasting over geheven wordt. De uiteindelijke erfenis die een nabestaande ontvangt is dus het erfdeel, minus de belastingen. In deze tekst bespreken we het begrip erfenis en maken we duidelijk wanneer er erfbelasting van een erfdeel wordt afgetrokken.

Erfenis

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van een overledene (ook wel: erflater). Het nalatenschap kan bijvoorbeeld bestaan uit geld, een huis, inboedel, waardepapieren of een bedrijf. Maar ook schulden vallen onder het erfrecht. Zo zijn leningen bij de bank of schulden bij de belasting ook deel van het nalatenschap. Als er zowel kapitaal als schulden na worden gelaten, dan kunnen schuldeisers aanspraak doen op de erfenis. Zij krijgen dan voorrang op nabestaanden als het gaat om geld of goederen. De erflater kan middels een testament kenbaar maken hoe een erfenis wordt verdeeld. Als er geen testament is opgemaakt door de overledene, dan regelt de wet de verdeling van het nalatenschap.

Vrijstelling

Tot een bepaald bedrag kun je een erfenis ontvangen zonder dat je hierover belasting moet betalen. Dit is het vrijgestelde erfbedrag. Je bent erfbelasting verschuldigd als je erfenis hoger is dan de vrijstelling die voor jou geldt. De vrijstelling en het tarief hangt af van je relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis. In deze tabel zie je welke bedragen er in 2020 zijn vrijgesteld:

Erfenis verkregen door:

Belastingvrij bedrag
2020

Belastingvrij bedrag 2021

Belastingvrij bedrag 2022

Echtgenoten, partners

€661.328

€671.910

€680.645

Kinderen en kleinkinderen

€20.946

€21.282

€21.559

Kind met een beperking*

€62.830

€63.836

€64.666

Achterkleinkind

€2.208

€2.244

€2.274

Ouder(s)

€49.603

€50.397

€51.053

Overige erfgenamen

€2.208

€2.244

€2.274

*) Hierbij gelden voorwaarden

Bedrag erfbelasting

Als je een erfenis verkrijgt die hoger is dan het bovengenoemde bedrag, dan moet je over het meer-bedrag belasting betalen. Zo betaalt een partner of kind in 2020 10 tot 20% erfbelasting over het meer-bedrag, en een broer of zus 30 tot 40%. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee je door het beantwoorden van een aantal vragen voorgerekend krijgt hoeveel erfbelasting je (ongeveer) moet betalen. Voor inzicht in de te verwachten afdracht op jouw erfenis, klik je hier. Let wel: de tool geeft een indicatie. Het definitieve bedrag volgt bij de aangifte.

Erfenis of schenking?

Erfbelasting is iets anders dan schenkbelasting. Als je meer informatie zoekt over de schenkbelasting, klik dan hier. De vrijstellingen in de erfbelasting zijn hoger dan de vrijstellingen in de schenkbelastingen. Omdat deze vrijstellingen hoger zijn, kun je door aan estate planning te doen, op erfbelasting besparen door bij leven te schenken. Je kunt dit regelen in een  schenkingsplan.  Bij  bedrijfsopvolging  in het familiebedrijf gelden andere vrijstellingen.

Wat is een schenkingsplan?

Ieder jaar kun je belastingvrij schenken. Een schenkingsplan is een model waarin berekend is wat jaarlijks belastingvrij geschonken kan worden en hoeveel erfbelasting dit bespaart. Het schenkingsplan bevat een stappenplan waarin duidelijk wordt hoeveel geschonken kan worden bij leven. In het plan staat dus hoeveel geschonken kan worden en wanneer.

Erfenis uit het buitenland

Als iemand niet in Nederland woonde op het moment van overlijden, is er een kans dat er geen belasting wordt geheven over de erfenis die je ontvangt. Hoe dat zit, lees je in dit artikel.

Meer weten?

Lees hier verder over erven en belasting op de site van de Belastingdienst. Wil je meer informatie over het opstellen van een schenkingsplan? Klik dan hier. In dit artikel vind je meer informatie over bedrijfsopvolging.


Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.