Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt, ben je waarschijnlijk erfbelasting verschuldigd. In deze tekst bespreken we het begrip erfenis en maken we duidelijk wanneer er erfbelasting betaalt dient te worden. Erfbelasting is weer iets anders dan schenkbelasting. Als je meer informatie zoekt over de schenkbelasting, klik dan hier.

Erfenis& erfbelasting

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van een overledene. Als er geen testament is opgemaakt door de overledene, dan regelt de wet hoe de erfenis wordt verdeeld. Je bent erfbelasting verschuldigd als je erfenis hoger is dan de vrijstelling die voor jou geldt. De vrijstelling en het tarief van de erfbelasting hangt af van je relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis. Een overzicht van de vrijstellingen vindt je in de tabel onderaan deze tekst.

Als iemand niet in Nederland woonde op het moment van overlijden, is er een kans dat je geen erfbelasting hoeft af te dragen over de erfenis die je ontvangt. Hoe dat zit, lees je in dit artikel.

Vrijstellingen

Een vrijstelling is het bedrag van de erfenis waarover je geen erfbelasting hoeft te betalen. De vrijstellingen in de erfbelasting zijn hoger dan de vrijstellingen in de schenkbelastingen. Omdat deze vrijstellingen hoger zijn, kun je door aan estate planning te doen, erfbelasting besparen door bij leven te schenken. Je kunt dit regelen in een schenkingsplan.

Hieronder is de tabel weergegeven met de vrijstellingen binnen de erfbelasting: 

erfenis verkregen door: 

2013

2014

2015

2016

echtgenoten, partners

616.880 EUR

627.637 EUR

633.014 EUR

636.180 EUR

kinderen en kleinkinderen

19.535 EUR

19.868 EUR

20.047 EUR

20.148 EUR

ziekte en gehandicapten kinderen

58.064 EUR

59.601 EUR

60.138 EUR

60.438 EUR

ouders

46.266 EUR

47.053 EUR

47.477 EUR

47.715 EUR

overige verkrijgers

2.057 EUR

2.092 EUR

2.111 EUR 

2.122 EUR

Contact

Bij bedrijfsopvolging in het familiebedrijf gelden andere vrijstellingen.

Als je vragen hebt over een erfenis die je hebt ontvangen of over de fiscale gevolgen van het opstellen van een testament of een schenkingsplan, neem dan gerust contact met ons op. Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend.