Fiets van de zaak voor ondernemers

Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting en wil je (vaker) fietsen? Dan kun je gebruik maken van voordelen, waarmee de overheid jouw voornemen  -want fietsen is goed voor mens en milieu- probeert te stimuleren. Zo kun je als ondernemer een fiets ‘op de zaak’ kopen. Er zijn daarbij verschillende voorwaarden en regelingen voor verschillende situaties. Lexlupa zet ze op een rij.

Als ondernemer kan je een fiets die je voor zakelijke doeleinden gebruikt 'op de zaak’ zetten. Dit heeft gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting en de  omzetbelasting.

In de inkomstenbelasting zijn er verschillende mogelijkheden voor de fiscale behandeling van een fiets van de zaak voor ondernemers. Iedere optie werkt fiscaal net wat anders. Per optie hebben we de gevolgen samengevat:

a. Je gebruikt je privéfiets voor zakelijke ritten

Heb je je fiets privé gekocht en rij je er nu en dan een zakelijke rit mee? Dan trek je van deze ritten een kilometervergoeding af in de inkomstenbelasting. Van alle zakelijk gereden kilometers mag je een bedrag van € 0,23 per kilometer (was tot 2024 € 0,21) als kosten opvoeren en in aftrek brengen van de winst. Deze kilometers moet je kunnen verantwoorden in een kilometeradministratie.

b. Je gebruikt je zakelijke fiets niet privé 

Als je een fiets aanschaft op het bedrijf en deze enkel gebruikt voor werkdoeleinden, dan geldt de fiets voor de inkomstenbelasting volledig tot de bedrijfsadministratie. Alle kosten die betrekking hebben op de fiets (zoals bijvoorbeeld verzekeringen, onderhoud, schade) worden dan in aftrek gebracht op de winst. Er vindt dus geen bijtelling plaats.

c. Je gebruikt je fiets-op-de-zaak ook privé 

Wanneer je een fiets koopt op de zaak en deze zowel zakelijk als privé gebruikt, zijn kosten die betrekking hebben op de fiets aftrekbaar van je winst in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kun je een (elektrische) fiets kopen vanuit je bedrijf als je deze voor 10% of meer zakelijk gebruikt.  Het overige gebruik is privé en je moet hierover daarom 7% bijtelling over de cataloguswaarde van de fiets betalen. De bijtelling geef je op aan de belasting als winst. Je mag de kosten voor de fiets, net als bij andere zakelijke aankopen, aftrekken van de winst en de btw terugvorderen.

Let op: als je de fiets zowel zakelijk als privé gebruikt, dan mag je slechts een deel van de btw terugvorderen als voorbelasting. Hoe dat werkt lees je hier. Je hebt als zzp’er geen recht op kilometervergoeding.

                                                             Fiets van de zaak voor ondernemers

Meer weten?

Lexlupa schreef ook over de fiscale regels voor een fietsplan voor werknemers en DGA. Als je als werkgever bij wilt dragen aan het stimuleren van fietsverkeer voor werknemers, dan kun je meedoen aan de campagne ‘Da’s zo gefietst’. In dit artikel van de NFP Groep lees je meer over een fietsplan en belastingvoordeel voor werknemers. Lees hier verder informatie over  de auto van de zaak en fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.