Auto en de Zaak: welke heffingen zijn er in de inkomstenbelasting en omzetbelasting?

Als ondernemer kan je een auto die je voor zakelijke doeleinden gebruikt 'op de zaak’ zetten. Dit heeft gevolgen voor je aangifte inkomstenbelasting en de   omzetbelasting. Je hebt als ondernemer een aantal mogelijkheden met betrekking tot je auto en de zaak. Deze mogelijkheden hebben verschillende gevolgen  voor de aangiften. Uiteraard kies je voor de fiscale regelingen waarmee jouw (deels) zakelijke auto zo voordelig mogelijk is. Lexlupa legt je in dit artikel uit wat je moet weten en waar je op moet letten.

1. Auto en de zaak: inkomstenbelasting

In de inkomstenbelasting zijn er drie opties voor de fiscale behandeling van de auto. Iedere optie werkt fiscaal net wat anders. Per optie hebben de gevolgen samengevat:

a.   Je gebruikt je privéauto ook voor zakelijke ritten

Gebruik je je auto voornamelijk privé en rij je er daarnaast nu en dan een zakelijke rit mee? Dan trek je van deze ritten een kilometervergoeding af in de inkomstenbelasting. Van alle zakelijk gereden kilometers mag je een bedrag van €0,19 per kilometer als kosten opvoeren en in aftrek brengen van de winst. Deze kilometers moet je kunnen verantwoorden in een kilometeradministratie.

b.   Je gebruikt je zakelijke auto jaarlijks minder dan 500 kilometer privé

Als je met een rittenadministratie kunt aantonen dat je minder dan 500 kilometer privé rijdt met een bedrijfsauto, dan geldt de auto voor de inkomstenbelasting volledig tot de bedrijfsadministratie. Alle kosten die betrekking hebben op de auto (zoals bijvoorbeeld benzine, verzekeringen, onderhoud, schade) worden dan in aftrek gebracht op de winst. Ook woon-werkverkeer is zakelijk aftrekbaar. Er vindt dus geen bijtelling plaats.

c.   Je gebruikt je zakelijke auto jaarlijks meer dan 500 kilometer privé

Ook wanneer je meer dan 500 kilometer privé rijdt zijn kosten die betrekking hebben op de auto aftrekbaar van je winst in de inkomstenbelasting. Maar om het privégebruik te compenseren vindt er bijtelling plaats op basis van de cataloguswaarde van de auto. In 2021 is de bijtelling op auto’s zonder CO2 uitstoot 12%. Voor auto’s met CO2 uitstoot is dit 22%.
Deze korting op de bijtelling van auto’s die vrij zijn van CO2 uitstoot is van toepassing op de een cataloguswaarde tot €40.000,-. Boven dit bedrag is 22% bijtelling van toepassing.

Let op!

> De bijtelling op CO2 uitstoot vrije auto’s was in 2019 nog 4%. In de komende jaren zal het bijtellingspercentage steeds wat toenemen tot deze in 2026 met 22% gelijk is aan auto’s die wél CO2 uitstoten. Zo was de bijtelling voor een elektrische auto van de zaak in 2021 12% over de eerste 40.000 euro van de catalogusprijs van de auto en 22% over het bedrag daarboven. Dat wordt met ingang van 2022 16% over de eerste 35.000 euro en 22% over het bedrag daarboven.

> Als je geen rittenadministratie bijhoudt wordt er bijtelling op een zakelijke auto in rekening gebracht. Het kan fiscaal dus flink lonen om een kilometeradministratie bij te houden wanneer je jaarlijks minder 500 kilometer rijdt.

> Rij je (of je personeel) in een bestelauto en maak je vaak veel zakelijke ritten op een dag? Om te voorkomen dat de rittenadministratie een te grote last is, kun je in aanmerking komen voor een vereenvoudigde rittenregistratie. Lees hier meer als je een bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt.

> Voor rijinstructeurs en rijschoolhouders geldt dat ook zij ontlast worden van een te complexe rittenregistratie. Als je rijles geeft hoef je alleen aan het begin en eind van de dag je kilometerstand te registreren.

2. Auto en de zaak: Omzetbelasting

Als je een auto zakelijk gebruikt is de btw van kosten die betrekking hebben op de auto aftrekbaar. Een belangrijk verschil met de inkomstenbelasting is dat het woon-werkverkeer in de omzetbelasting privékilometers zijn.

Maar hoe bepaal je nu van welk deel van de kosten de btw aftrekbaar is als je een auto zowel zakelijk als privé gebruikt?

Je kunt als ondernemer -als je je auto zowel zakelijk als privé gebruikt- deze voor de omzetbelasting volledig tot je bedrijfsvermogen rekenen. De gemaakte   kosten van de auto zijn dan aftrekbaar. Als je de auto ook privé gebruikt, dan leidt dit ook tot een heffing van de btw. Hierin onderscheiden we twee mogelijkheden: de wettelijke regeling en de forfaitaire regeling.

a. Wettelijke regeling

Als je een rittenadministratie bijhoudt van zowel zakelijke als persoonlijke kilometers kun je aan de hand hiervan bepalen welk deel de auto privé wordt gebruikt. Over het laatste deel is de btw niet aftrekbaar. De fiscale afhandeling van de wettelijke regeling is vrij ingewikkeld. Je trekt in eerste instantie alle btw af en voert vervolgens het deel privégebruik op als fictieve dienst waarover je vervolgens btw afdraagt. Met de rekenhulp van de belastingdienst kun je een inschatting maken van de af te dragen btw op privégebruik.

Als alternatief op deze complexe regeling kun je ervoor kiezen gebruik te maken van de eenvoudigere ‘forfaitaire regeling’:

b. Forfaitaire regeling

De ondernemer brengt bij deze regeling alle btw op gemaakte kosten in aftrek. Daarna wordt de btw-bijtelling berekend als zijnde 2,7% van de cataloguswaarde van de auto incl. btw en bpm. Bij de laatste btw-aangifte van het jaar voer je dan die 2,7% van de cataloguswaarde toe aan je aangifte als privégebruik.

Meer weten?

De Belastingdienst heeft online veel informatie beschikbaar over de fiscale regelingen met betrekking tot het zakelijk gebruik van vervoersmiddelen. Klik op de links om de antwoorden van de Belastingdienst op onderstaande vragen te lezen:

Ik rij privé in een auto van mijn onderneming - wat is mijn bijtelling?
Welke autokosten mag ik aftrekken?
Hoe zit het met btw en privégebruik?
Ik rij privé in een auto van mijn werkgever - wat is mijn bijtelling?

 

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.