Kassabonnen

Als je ondernemer bent, is de btw van je zakelijke kosten aftrekbaar. Vereist is hierbij dat je een correcte factuur van de betreffende producten of diensten in je administratie opneemt. In sommige gevallen volstaat een kassabon als je de btw wilt aftrekken. We leggen uit wanneer dit het geval is.

Factuureisen

Een voorwaarden voor aftrek van btw is dus dat je over een factuur van de inkopen beschikt die aan bepaalde factuureisen voldoet. Een overzicht van factuureisen staat hier beschreven. Eén van de eisen is dat op de factuur de naam en het adres van zowel de leverancier als de afnemer (jij als klant) vermeld staan.

Kassabonnen

Op kassabonnen is dit echter niet altijd het geval en verschilt het doorgaans of de btw aftrekbaar is.

De stelregel voor het administreren en aftrekken van kassabonnen gaat uit van een drempelbedrag: Wanneer je een zakelijke uitgave doet van minder dan € 100, en je krijgt hiervoor een kassabon in plaats van een factuur die op jouw naam staat, dan mag je de kassabon in principe voor btw aftrek administreren. We noemen de kassabon dan een 'vereenvoudigde factuur'. Als die [1] een factuurdatum, [2] de NAW gegevens van de leverancier, [3] een omschrijving van afgenomen goederen en tot slot het [4] te betalen btw bedrag bevat, volstaat de kassabon.

Uitzonderingen

In het besluit van 19 april 2007 (nr. CPP2007/308M, Stcrt. Nr. 83) zijn twee uitzonderingen genoemd op bovenstaande stelregel die voor je van belang kunnen zijn. Andere eisen gelden namelijk voor:

• openbaar vervoer en taxivervoer;
• benzinebonnen.

Openbaar vervoer en taxi

Voor openbaar vervoer en taxivervoer gelden de vervoersbewijzen als factuur. Hierop moet in ieder geval vermeld staan:

• de datum;
• de naam van het taxi of openbaar vervoersbedrijf;
• het te betalen bedrag en/of percentage van de belasting.

Je kunt ook je uitdraai van je OV-chipkaart als bewijs opvoeren. 

Benzinebonnen

Bij benzinebonnen kunnen vermelding van naam en adres van de afnemer (dat ben jij) achterwege blijven. Ook bij betalingen boven de € 100. Je moet wel identificeerbaar zijn. Dit is het geval wanneer de persoonsgegevens traceerbaar zijn door middel van de manier van betalen (pinpas, creditcard, etc).

Let op! Bij het contant betalen van je benzine is de BTW dus niet aftrekbaar.

Meer weten

Verder lezen over bepalingen rond bijzondere facturen, doe je op deze pagina van De Belastingdienst. Informatie over reguliere facturen, vind je hier. Deze artikelen schreven we over btw. Heb je nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.