AOW voor expats

Als je in Nederland woont of werkt, bouw je meestal een basispensioen op vanuit de Nederlandse overheid (AOW). Je hebt recht op uitkering van het opgebouwde bedrag als je de wettelijk gerechtigde leeftijd hebt om te stoppen met werken. Woon en werk(te) je als expat in Nederland? Lees dan in dit artikel of je AOW opbouwt en hoe je deze uit laat keren.

Wat is AOW?

In Nederland bouwt iedereen AOW op: zo garandeert de overheid een basisinkomen als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarnaast bouw je als je in loondienst werkt meestal ook pensioen op. Je werkgever draagt pensioen af aan een pensioenfonds of verzekeraar welke, (boven op de AOW) uitkeert als je gepensioneerd bent. Dit pensioen kun je beschouwen als een aanvulling op de AOW. Ondernemers in Nederland moeten een aanvullend pensioen zelf regelen. Meestal gebeurt dit met een lijfrentepolis bij een verzekeraar. Maar als je dus (als expat) werkzaam bent bij een Nederlandse werkgever, dan brengt deze waarschijnlijk AOW (en pensioen) in mindering op je loon. Je hebt hier later recht op.

AOW opbouwen voor expats

Als je in Nederland werkt, is het gebruikelijk dat je werkgever je bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank verzekerd voor AOW, en hiervoor 2% van je jaarlijkse inkomen afdraagt. Ook als je niet in Nederland werkt maar hier wel woont en recht hebt, kun je AOW opbouwen. Je hoeft hier zelf niets voor te regelen. In de vijftig jaar voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt bouw je AOW op.

AOW-leeftijd

Je hebt recht op uitkering van de AOW, als je de AOW-leeftijd bereikt. In 2022 is dit 66 jaar en 7 maanden. Met het stijgen van de levensverwachting, stijgt ook de AOW-leeftijd. De Nederlandse overheid stelt steeds voor de komende vijf jaar vast wat de AOW-gerechtigde leeftijd is. Momenteel loopt deze in 2024 op naar 67 jaar, en blijft het 67 tot en met 2027. Duurt het langer dan 5 jaar voordat je met pensioen gaat? Je kunt berekenen wat jouw verwachte AOW-leeftijd is door je geboortedatum hier in te vullen.

AOW uit laten keren

Als je wanneer je de AOW-leeftijd bereikt, in Nederland woont, dan krijg je voorafgaand aan je AOW bericht over de uitkering van AOW, en wordt deze automatisch uitgekeerd. Maar als je in het buitenland woont en in Nederland gewerkt hebt, dan moet je de AOW voor expats zelf aanvragen. Voor tijdige uitkering doe je dit zes maanden voordat je de AOW-leeftijd bereikt. Woon je binnen de EU, of in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen (EER landen)? Dan vraag je de AOW aan bij de instantie die het pensioen regelt in het land waar je woont. Als je expat bent geweest in Nederland en ten tijde van pensioen in een verdragsland woont, dan hebben Nederland en dit land afspraken over de uitkering van AOW gemaakt. Je neemt ook dan contact op met de uitkerende instantie in het eigen land. Als je niet in een EU, EER of verdragsland woont, neem je contact op met de SVB. Dit is de organisatie die AOW in Nederland regelt. Je kunt hier ook terecht als je niet weet welke instantie je in je eigen land moet benaderen.

Hoogte AOW voor expats

De hoogte van het AOW-bedrag dat je uitgekeerd krijgt, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste wordt gekeken naar de lengte van de periode waarin AOW in Nederland is opgebouwd. Maar ook heeft bijvoorbeeld je woonsituatie, het land waar je woont en huwelijkse staat invloed op het bedrag dat je ontvangt. Tot slot wordt het AOW-bedrag ieder half jaar aangepast op bijvoorbeeld inflatie. Om een indicatie te geven van de hoogte van de AOW: Een alleenstaande die in Nederland volledig AOW heeft opgebouwd ontvangt in 2022 ruim € 1.000,- AOW per maand. Iemand die onder dezelfde omstandigheden samenwoont in Nederland krijgt krap € 700,-.

Meer weten?

Wil je verder lezen over AOW voor expats? Voor expats is deze Engelstalige website van de Nederlandse overheid een goed beginpunt. Lexlupa schreef eerder artikelen over AOW en lijfrente. Wil je weten in welk land je als expat belastingplichtig bent? Lees dan hier verder. Als je gaat emigreren vanuit Nederland en je AOW mee wilt nemen, houdt dan hier rekening mee.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events';  bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.