Pensioen bij emigratie meenemen naar het buitenland

Veel Nederlanders kiezen er tegenwoordig voor om te emigreren als ze met pensioen gaan. Wat je in toenemende mate ziet, is dat mensen nadenken over de koopkracht van hun pensioen. Als je er echt voor wilt zorgen dat je riant kunt leven kies je voor Azië. Alleen de meeste mensen willen niet zo ver van huis. Wie louter op fiscale gronden vertrekt, doet er goed aan zich het volgende te realiseren: Van fiscaal emigreren word je niet gelukkiger. Na een tijdje is de euforie dat je de fiscus te slim af bent geweest weggeëbd en daar zit je dan. Bovendien is de fiscale wetgeving voortdurend aan verandering onderhevig. Iets kan nu fiscaal voordeling zijn, maar als de wetgeving verandert kan dit juist minder gunstig worden. Lees in dit artikel meer over pensioen bij emigratie.

 

Emigreren en de AOW

Het emigreren heeft gevolgen voor de AOW-uitkering. Deze uitkering kan niet zomaar meegenomen worden naar alle landen in de wereld. Het zou kunnen zijn dat de AOW-uitkering gestopt wordt of maar deels uitgekeerd wordt. De wet Beperking Export Uitkeringen heeft dit min of meer met zich meegebracht. In sommige landen krijgt u uw AOW niet in euro’s overgemaakt, maar in een andere valuta. Het netto bedrag dat u ontvangt, kan per keer verschillen. Dat is afhankelijk van de wisselkoers van de andere valuta. Mensen die Nederland verlaten voor hun pensioengerechtigde leeftijd moeten bedenken dat zij dan niet langer AOW opbouwen. Vrijwillige betaling van de AOW-premie kan dit gat voorkomen.  

Kosten voor de zorgverzekering

De kosten voor de  zorgverzekering worden door het Zorginstituut Nederland ingehouden. Via Nederland ben je dan verzekerd voor 70% van de kosten voor medische zorg in bijvoorbeeld Frankrijk. Voor de overige 30% moet je in het nieuwe woonland worden bijverzekerd. Deze zogenaamde buitenlandbijdrage bestaat uit een nominaal deel en een inkomen gerelateerd deel, vermenigvuldigd met een ‘woonlandfactor’, die de relatieve kosten van zorg in het woonland weerspiegelt.

Ook bij een Nederlandse woonplaats word je aangeslagen voor ziektewet en AWBZ en moet je ook nog je premie basisverzekering betalen. Wel kan zo'n verplichte bijverzekering (in Frankrijk Mutuelle genoemd) duizende euro's per jaar kosten. Houd hier dus rekening mee voordat je de financiële balans opmaakt. 

Meer weten over pensioen bij emigratie?

Neem gerust contact met ons op.