Waar moet je rekening mee houden bij emigratie?

Als je in het buitenland gaat wonen of werken, dan is doorgaans sprake van emigratie. In veel gevallen is het duidelijk of sprake is van emigratie of niet, maar in sommige situaties kan het voorkomen dat het niet helemaal zeker is of je geëmigreerd bent. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als je doordeweeks woont en werkt in België en in het weekend terug gaat naar Nederland waar je gezin is blijven wonen. Om te bepalen of dan sprake is van emigratie, wordt naar je fiscale woonplaats gekeken. Als blijkt dat je fiscale woonplaats niet langer in Nederland is, dan ben je geëmigreerd. De fiscale woonplaats is ook de graadmeter voor binnenlandse of buitenlandse belastingplicht.

Gevolgen emigratie
Een emigratie heeft onder andere gevolgen voor je belastingplicht, premieplicht en je recht op ziektekostenverzekering. Hieronder hebben we dit verder voor je uitgewerkt.

Belastingplicht
Als je je in een ander land vestigt, dan eindigt je binnenlandse belastingplicht in Nederland. Je bent niet langer belastingplichtig in Nederland voor je wereldinkomen, maar het kan zijn dat inkomsten uit Nederland nog wel in de Nederlandse aangifte meegenomen worden. Als je nog inkomensbestandsdelen uit Nederland geniet, ben je buitenlands belastingplichtige. Dat betekent dat je nog wel aangifteplicht hebt in Nederland. Door middel van belastingverdragen met het land waarin je nu woont, kun je checken of in de aangifte die je aldaar invult voorkomingen van dubbele belasting van toepassing zijn.

Als je geen inkomensbestanddelen uit Nederland meer hebt, dan ben je ook niet meer buitenlands belastingplichtige. Dit betekent dat je niet langer aangifte inkomstenbelasting in Nederland hoeft te doen.

Nederlandse volksverzekeringen
Als je niet meer in Nederland woont en ook geen arbeidsinkomsten hebt uit Nederland, dan ben je niet meer verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen. In veel gevallen zal je dan ook na emigratie niet meer verzekerd zijn. In sommige situaties, ben je nog wél verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen:

Je inkomsten uit in Nederland verrichte arbeid vallen onder de loonbelasting;
Je verricht werkzaamheden als zelfstandige uitsluitend in Nederland;
Je wordt door je werkgever tijdelijk naar het buitenland uitgezonden en beschikt over een detacheringsverklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als je in Nederland verzekerd bent, dan moet je over je inkomen verplicht de premie volksverzekeringen betalen. Ben je niet verzekerd, dan hoef je deze premie niet meer te betalen. Dat betekent dat je geen recht meer hebt op uitkeringen, zoals de Wajong, WIA, Anw, WAO etc.

AOW
Het recht op de AOW-uitkering blijft wel bestaan als je emigreert. Dit komt omdat de AOW een opbouwverzekering is. Dat houdt in dat in een periode van 50 jaar vóór het bereiken van je pensioenleeftijd je per jaar 2% AOW opbouwt. Als je na je pensioen naar het buitenland emigreert, is je opbouw dan ook 100% geweest. Als je echter voor de bereikte pensioenleeftijd naar het buitenland emigreert, dan betekent dit dat je 2% per jaar dat je in het buitenland verblijft minder AOW opbouwt.

Je kunt je na vertrek naar het buitenland ook vrijwillig verzekeren voor de AOW en de Anw.

Zorgverzekering
Als je niet meer in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen, betekent dit ook dat je niet meer verzekerd bent voor de ziektekostenzorg. Dit houdt in dat je in het land waar je heen emigreert je ziektekostenverzekering dient af te sluiten. Om naderhand niet voor onaangename verrassingen te staan, is het goed je van tevoren al te verdiepen in de zorgverzekeringen van een land en welke dekking deze bieden. Soms is een particuliere zorgverzekering de beste oplossing.

Heb je vragen over de gevolgen van emigratie in jouw situatie? Neem dan gerust contact op.