Aanzeggen

Werkgevers zouden hun werknemers minstens een maand voor het aflopen van hun arbeidscontract moeten laten weten of hun dienstverband verlengd wordt. Maar niet iedere werkgever informeert zijn werknemer op tijd. En niet iedere werknemer is op de hoogte van dit recht. Toch is het geven van deze informatie vastgelegd in de arbeidswet en dus wettelijk verplicht. Juridisch heet dit ‘aanzeggen’. In dit artikel vertellen we je wat je hierover moet weten. 

Wat is aanzeggen?

Aanzeggen is -in brede zin- het formeel aankondigen van een juridische actie. Met betrekking tot een arbeidsovereenkomst moet de werkgever tijdig en schriftelijk aankondigen welke actie eraan zit te komen. Hij is bij een contract van zes maanden of meer verplicht ‘aan te zeggen’ of de overeenkomst verlengd wordt. En indien van toepassing onder welke voorwaarden. Zo ben je als werknemer tijdig op de hoogte of je wel of geen nieuwe overeenkomst aangeboden krijgt en sta je niet voor onverwachte verrassingen.

Hoe moet een werkgever aanzeggen?

Voor werkgevers is het belangrijk dat zij hun personeel tijdig en op de juiste wijze informeren. Ze zijn wettelijk verplicht dit minstens een maand voor de einddatum van de overeenkomst te doen, zowel bij verlenging als bij beëindiging van het contract. Ook zijn ze verplicht om de aanzegging schriftelijk te doen. Dat zou via mail of Whatsapp mogen, maar raadzaam is dat zij dat schriftelijk per aangetekende brief te doen. Dit is niet alleen prettig voor de werknemer, maar ook verstandig voor henzelf, omdat ze op deze manier altijd kunnen aantonen dat de aanzegging op rechtsgeldige wijze is gecommuniceerd.

Wat is de aanzeggingsvergoeding?

Aanzegging is er vooral om werknemers in het recht te voorzien correct en bijtijds geïnformeerd te worden. Zo kun je als je hoort dat je contract niet verlengd wordt, al op zoek gaan naar een nieuwe baan voordat je dienstverband afloopt. Als er niet aan de aanzeggingsplicht is voldaan, dan heeft de werknemer ter compensatie recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding loopt evenredig met het loon: voor iedere werkdag dat de aanzegging te laat is, heeft de werknemer recht op een dag-salaris.

Hoe eis je een aanzeggingsvergoeding op?

Heeft jouw werkgever niet tijdig aangezegd? Dan kun je als werknemer jouw vergoeding opeisen tot drie maanden nadat er had moeten worden aangezegd. Dit recht geldt dus tot twee maanden na het aflopen van het contract. Dit doe je door je (ex-)werkgever een brief of mail te sturen met een verzoek tot vergoeding. In het beste geval kom je er dan samen uit. Is je werkgever onwelwillend? Dan kun je een juridische procedure opstarten. Hoewel dit extra inspanning en extra ondersteuning vereist kan de te ontvangen vergoeding de moeite zeker lonen. 

Rechten voor werkgevers

Een onjuiste of te late aanzegging is geen grond voor een werknemer om nieuw contract te eisen. De werkgever is wel verplicht de vergoeding te voldoen, maar is en blijft vrij om te bepalen of en hoe het arbeidsverband wordt voortgezet. Ook heeft de werkgever het recht om bij een tijdelijk dienstverband  al in het contract op te nemen dat deze niet verlengd wordt. Als dit al is vastgelegd in het contract dan hoeft dit niet tevens een maand voor het aflopen aangezegd te worden.

Meer weten?

Op de site van de rijksoverheid lees je meer over het arbeidscontract en de aanzegtermijn. Voor meer informatie over ontslag kun je terecht bij  het UWV. Werknemers klikken hier. Informatie voor werkgevers vind je hier

Lexlupa staat voor de multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij  'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt  Lexlupa  om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.