Gebruikelijk loon regeling DGA

De DGA neemt een bijzondere positie in binnen een bedrijf. De fiscale regels omtrent een DGA zijn daarom ook andere dan voor ‘gewone’ werknemers. Dit kan voor verwarring zorgen. Daarom maken we in dit artikel duidelijk wat de gebruikelijk loonregeling inhoudt.

Wat is een DGA?
Je bent een DGA (directeur groot aandeelhouder) als je aandelen in een BV bezit en tegelijkertijd ook de bestuurder of directeur van de BV bent. Je bent alleen een DGA als je aandelen in de BV een aanmerkelijk belang vormen.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?
Een aanmerkelijk belang is een fiscale term. Volgens art. 4.6 van de wet op de inkomstenbelasting heb je een aanmerkelijk belang als je, al dan niet tezamen met je fiscale partner, direct of indirect:

1) ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van een BV of NV bezit OF

2) koopopties hebt op 5% of meer van het aandelenkapitaal van een BV of NV OF

3) winstbewijzen die recht geven op ten minst 5% van de jaar- of liquiditeitswinst OF

4) stemrechten waarmee je ten minste 5% van de stemmen kunt uitbrengen.

De OF in de opsomming betekent dat één van de voorwaarden genoeg is om een aanmerkelijk belang te hebben.

Fictief Loon
Voorheen kwam het vaak voor dat DGA's zichzelf geen tot weinig salaris gaven. Hierdoor konden ze tonnen winst maken en door het lage arbeidsinkomen profiteren van veel fiscale voordelen. De belastingdienst heeft daarom jaren geleden een verplicht DGA-loon ingevoerd.

Sindsdien is de BV verplicht de DGA een salaris toekennen van minimaal 44.000,- EUR bruto per jaar, inclusief vakantietoeslag. Dit is dus een fictief bedrag dat door de belastinginspecteur wordt vastgesteld.

Richtlijnen loon
De richtlijnen bepalen dat op jaarbasis 'fulltime' arbeid 44.000,- EUR is (2016). Niet ieder geval is natuurlijk gelijk, daarom heeft de Belastingdienst richtlijnen bedacht die de hoogte van het DGA-loon bepalen.

Als het loon een vergelijkbaar persoon met een vergelijkbare functie zonder aanmerkelijk belang in een lager ligt; of als dat hoger is: dan mag je 70% van dat marktconforme salaris hanteren, met 44.000,- EUR. Je kunt ook nooit minder dan de best betaalde werknemer binnen je eigen BV verdienen, als die soortgelijke werkzaamheden verricht. Heeft een werknemer in je BV specifieke vaardigheden en doet hij werk dat jij niet kan uitvoeren, dan kan de werknemer meer verdienen dan jijzelf.

Afroommethode
De Hoge Raad heeft in september 2004 het volgende beslist: bij BV's waarvan de omzet geheel of nagenoeg geheel voortvloeit uit de door de directeur-grootaandeelhouder (DGA) verrichte arbeid, kan diens gebruikelijke loon worden gesteld op de omzet in de BV. De omzet moet vervolgens worden verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen anders dan de arbeidsbeloning van de DGA. Van dat netto-omzetbedrag dient de DGA 70% als salaris rekenen.

Rekenvoorbeeld
Lupacompania B.V. heeft in 2015 100.000,- EUR omzet gemaakt. De bedrijfskosten van Lupacompania bedragen 20.000,-.

Het resultaat over 2015 is 100.000 - 20.000 = 80.000,- EUR. Het brutosalaris van de DGA komt uit op 80.000 * 0.70 = 56.000,- EUR

Uitzonderingen
Omdat startende ondernemers vaak te maken krijgen met lagere inkomsten, kan er voor een periode van 2 á 3 jaar aan de belastinginspecteur worden gevraagd om het DGA-loon te verlagen of zelfs te laten vervallen. Ook als structureel verlies wordt gemaakt, kan je hiervoor in aanmerking komen Het kan voorkomen dat je DGA bent van meerdere BV's. In dat geval hoef je maar voor 1 BV het DGA-loon te hanteren.

Het is mogelijk dat je naast je baan in loondienst een onderneming drijft. Ook dan mag je  afwijken van de gebruikte DGA looneis. De belastinginspecteur kijkt dan voor de vaststelling van het loon bijvoorbeeld naar soortgelijke parttime functies. Aan de hand daarvan wordt het loon van de DGA bepaald.