Gebruikelijk loon regeling DGA

De DGA neemt een bijzondere positie in binnen een bedrijf. De fiscale regels omtrent een DGA zijn daarom ook andere dan voor ‘gewone’ werknemers. Dit kan voor verwarring zorgen. Daarom maken we in dit artikel duidelijk wat de gebruikelijk loonregeling inhoudt.

Wat is een DGA?

Je bent een DGA (directeur grootaandeelhouder) als je aandelen in een BV  bezit en tegelijkertijd ook de bestuurder of directeur van de BV  bent. Je bent alleen een DGA als je aandelen in de BV  een aanmerkelijk belang vormen.

Wanneer heb je een aanmerkelijk belang?

Een aanmerkelijk belang is een fiscale term. Volgens art. 4.6 van de wet op de inkomstenbelasting heb je een aanmerkelijk belang als je, al dan niet tezamen met je  fiscale partner,  direct of indirect:

1) ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal van een BV of NV bezit OF

2) koopopties hebt op 5% of meer van het aandelenkapitaal van een BV of NV OF

3) winstbewijzen die recht geven op ten minst 5% van de jaar- of liquiditeitswinst OF

4) stemrechten waarmee je ten minste 5% van de stemmen kunt uitbrengen.

De OF in de opsomming betekent dat één van de voorwaarden genoeg is om een aanmerkelijk belang te hebben.

Fictief Loon

Voorheen kwam het vaak voor dat DGA's zichzelf geen tot weinig  salaris  gaven. Hierdoor konden ze tonnen winst maken en door het lage arbeidsinkomen profiteren van veel fiscale voordelen. De belastingdienst heeft daarom jaren geleden een verplicht gebruikelijk loon ingevoerd.

Sindsdien is de BV verplicht de DGA een salaris toe te kennen. Dit veronderstelde salaris is dus een fictief bedrag dat door de belastinginspecteur wordt vastgesteld.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen: 

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  • ten minste € 48.000 (in 2022, in 2021 is dat € 47.000 en in 2020 € 46.000)

Richtlijnen gebruikelijk loon

De richtlijnen bepalen dus dat op jaarbasis 'fulltime' arbeid € 48.000,- is (2022). Niet ieder geval is natuurlijk gelijk, daarom heeft de Belastingdienst richtlijnen bedacht die de hoogte van het DGA-loon bepalen.

Als het loon een vergelijkbaar persoon met een vergelijkbare functie zonder aanmerkelijk belang in een lager ligt; of als dat hoger is: dan mag je 75% van dat marktconforme salaris hanteren. Je kunt ook nooit minder dan de best betaalde  werknemer  binnen je eigen BV verdienen, als die soortgelijke werkzaamheden verricht. Heeft een werknemer in je BV specifieke vaardigheden en doet hij werk dat jij niet kan uitvoeren, dan kan de werknemer meer verdienen dan jijzelf.

Doelmatigheidsmarge

Als DGA kun je tot 2023 gebruik maken van de doelmatigheidsmarge: je mag je salaris met een percentage (de doelmatigheidsmarge) verminderen naar het salaris van een medewerker die het meest vergelijkbare dienstverband heeft als jijzelf. In de voorjaarsnota van 2022 is opgenomen dat dit percentage omlaaggaat van 25% naar 15%. Om de belasting op het inkomen van ondernemers nog meer gelijk te trekken met dat van werknemers, werd tijdens Prinsjesdag in hetzelfde jaar bekend gemaakt dat de doelmatigheidsmarge per 2023 helemaal wordt afgeschaft. Daarmee wordt dus een groter deel van je inkomsten als DGA belast dan voorheen.  

Afroommethode

De Hoge Raad heeft in september 2004 het volgende beslist: bij BV's waarvan de omzet geheel of nagenoeg geheel voortvloeit uit de door de directeur-grootaandeelhouder (DGA) verrichte arbeid, kan diens gebruikelijke loon worden gesteld op de omzet in de BV. De omzet moet vervolgens worden verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen anders dan de arbeidsbeloning van de DGA. Van dat netto-omzetbedrag dient de DGA 70% als salaris rekenen.

Uitzonderingen

Omdat  startende ondernemers  vaak te maken krijgen met  lagere inkomsten,  kan er voor een periode van 2 á 3 jaar aan de belastinginspecteur worden gevraagd om het DGA-loon te verlagen of zelfs te laten vervallen. Ook als structureel verlies wordt gemaakt, kan je hiervoor in aanmerking komen Het kan voorkomen dat je DGA bent van meerdere BV's. In dat geval hoef je maar voor één BV het DGA-loon te hanteren.
Het is mogelijk dat je naast je baan in loondienst een onderneming drijft. Ook dan mag je  afwijken van de gebruikte DGA looneis. De belastinginspecteur kijkt dan voor de vaststelling van het loon bijvoorbeeld naar soortgelijke parttime functies. Aan de hand daarvan wordt het loon van de DGA bepaald. 

Meer weten?

Op de site van De Belastingdienst lees je verder over gebruikelijk loon en aanmerkelijk belang. Het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel helpt je verder op weg als je meer wilt weten over de oprichting, verplichtingen en belastingen voor de besloten vennootschap. In dit artikel zetten we fiscale voordelen voor ondernemers in de vennootschapsbelasting op een rij. Neem bij vragen vrijblijvend  contact met ons op. We helpen je graag verder!

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.