Herinvesteringsreserve

Als je winst maakt door  het  verkopen van een bedrijfsmiddel, dan mag deze winst gereserveerd worden voor toekomstige investeringen. Een voorbeeld van een bedrijfsmiddel is een machine, computer of gebouw.

Herinvesteringsreserve

Door de winst te reserveren voor een 'herinvestering' kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen, omdat er in de tussenliggende tijd niet afgerekend hoeft te worden over de winsten. Deze mogelijkheid heet de herinvesteringsreserve en  geldt  voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Wat zijn de voorwaarden om een winst in de herinvesteringsreserve op te nemen?

  1. Vervangingseis: Het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd het verkochte bedrijfsmiddel te vervangen;
  2. Boekwaarde eis: Het nieuwe bedrijfsmiddel mag geen lagere boekwaarde hebben dan het vervangen bedrijfsmiddel;
  3. Eis van een zelfde functie: Het verkochte bedrijfsmiddel moet vervangen worden door een bedrijfsmiddel met eenzelfde economische functie.

Wat is de vervangingseis?
Bij bepaalde bedrijfsmiddelen geldt dat het vervangende bedrijfsmiddel eenzelfde functie moet gaan vervullen als het oude bedrijfsmiddel. Dit geldt alleen voor bedrijfsmiddelen waarop niet wordt afgeschreven (zoals grond) en voor bedrijfsmiddelen waarop in meer dan 10 jaren wordt afgeschreven (zoals de meeste bedrijfspanden). Bedrijfsmiddelen waarop in meer dan 10 jaar wordt afgeschreven noem je duurzame bedrijfsmiddelen.

Wat houdt de boekwaarde eis in?
De gereserveerde boekwinst die behaald is op het oude bedrijfsmiddel kan worden geïnvesteerd in één of meer andere bedrijfsmiddelen. Het is belangrijk dat de gezamenlijke boekwaarde van de nieuwe bedrijfsmiddelen hoger is dan de boekwaarde van het oude bedrijfsmiddel. De boekwaarde is de aankoopprijs van het bedrijfsmiddel minus de afschrijvingen tot dan toe.

Wat is een zelfde functie? 
Eenzelfde functie is als het oude bedrijfsmiddel eenzelfde functie heeft als het nieuwe bedrijfsmiddel. Bijvoorbeeld als een oud kantoorpand door een nieuw kantoorpand wordt vervangen, of een machine wordt vervangen voor een nieuwer model.

Wanneer gebruiken?

De herinvesteringsreserve dient zo snel mogelijk te worden gebruikt. Dit betekent dat bij bedrijfsmiddelen waarop in minder dan 10 jaar wordt afgeschreven de herinvesteringsreserve wordt aangewend bij de eerst komende nieuwe aanschaf van een bedrijfsmiddel.

duurzame bedrijfsmiddelen
Bij duurzame bedrijfsmiddelen is het gebruikelijk dat het oude bedrijfsmiddel eerst wordt verkocht alvorens een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft. Het is bij duurzame bedrijfsmiddelen toegestaan om de herinvesteringsreserve toe te passen op bedrijfsmiddelen die al in een eerder boekjaar zijn verkocht.

niet duurzame bedrijfsmiddelen
Bij niet duurzame bedrijfsmiddelen geldt dat de herinvesteringsreserve slechts kan worden toegepast in hetzelfde boekjaar of latere jaren.

Meer weten?

Verder lezen over de herinvesteringsaftrek doe je op de website van De Belastingdienst. Wij van Lexlupa publiceerden meer artikelen over fiscale regelingen waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen. Zo vind je hier een overzicht met fiscale voordelen voor ondernemers in de inkomstenbelasting, en somden we in deze tekst  fiscale voordelen in de vennootschapsbelasting op. Ook schreven we een artikel over investeringsaftrek. Heb je vragen of behoefte aan informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.