Onderwijsvrijstelling in de omzetbelasting

Wat is de Onderwijsvrijstelling?

Voor onderwijs geldt de zogenaamde onderwijsvrijstelling binnen de omzetbelasting, waardoor (veel vormen van) onderwijs zijn vrijgesteld van btw.

Er is een onderscheid in twee soorten onderwijs:

• Het wettelijk geregelde onderwijs;
• Niet wettelijk erkend onderwijs.

Wettelijk onderwijs

Als je als zelfstandig ondernemer lesgeeft aan een basisschool, middelbare school of mbo, hbo of universitaire instellingen (kortom al het onderwijs dat bij onderwijswetten is geregeld) dan kun je factureren zonder btw. Dit komt omdat de vrijstelling geldt voor alle soorten onderwijs die onderworpen zijn aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW) of de Wet educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Niet wettelijk erkend onderwijs

De vrijstelling omzetbelasting onderwijs kan ook gelden voor ondernemers die lesgeven binnen het niet wettelijk erkende onderwijs. Als je als instelling of docent bent opgenomen in het ‘Centraal Register Kort Beroepsonderwijs’ (CRKBO) mag je de lessen vrij van btw factureren.

CRKBO

Het CRKBO is bedoeld voor onderwijsinstellingen die beroepsonderwijs aanbieden. Ook ZZP-ers en buitenlandse instellingen mogen zich inschrijven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de registratie van onderwijsinstellingen en zelfstandige opleiders.

Kunstzinnige en muzikale vorming en btw

Voor jongeren onder de 21 jaar geldt in de omzetbelasting eveneens een vrijstelling als kunstzinnige of muzikale vorming aan hen wordt aangeboden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan muziekles, dansles of theaterles. Voor iedereen vanaf 21 jaar is kunstzinnige en muzikale vorming belast met 21% btw.