Studiekostenaftrek in de inkomstenbelasting

Deze regeling is afgeschaft

Let op!

Deze regeling is per 2022 afgeschaft. In plaats van het aftrekken van studiekosten in de inkomstenbelasting, doet de overheid vanaf dan een tegemoetkoming/vergoeding van particuliere studiekosten middels het STAP-budget. Hoe deze regeling werkt lees je hier

Onderstaande geldt voor de studiekosten die als aftrekpost meegenomen kunnen worden in de inkomstenbelasting.

Ben je ondernemer en maak je studiekosten om je vakkennis op peil te houden? Dan zijn deze kosten aftrekbaar van de winst.

Maak je dus studiekosten voor een toekomstig beroep, dan zijn deze kosten aftrekbaar in de inkomstenbelasting, dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.

Welke studiekosten zijn aftrekbaar?

De regeling voor de aftrek van studiekosten en andere scholingsuitgaven is per 1 januari 2013 gewijzigd. De uitgaven die voor aftrek in aanmerking komen zijn sindsdien beperkt. Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning (box 1). Het doel van de opleiding moet dan ook zijn gericht op verandering van de arbeidspositie of op verbeteren van kennis en vaardigheden die unodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Het gaat dan ook om het verwerven van nieuwe kennis.

De drempel voor scholingsuitgaven is 250,- EUR. Ook is de regeling voor studenten met studiefinanciering aangepast. Voor deze groep studenten vervalt de systematiek waarbij de aftrek wordt bepaald aan de hand van de normbedragen. Ook studenten met een prestatiebeurs kunnen nu de werkelijke aangewezen uitgaven aftrekken, rekening houdend met de ontvangen beurs.