Kantonrechtersformule

Met de kantonrechtersformule kun je de door de werkgever aan de werknemer uit te betalen ontslagvergoeding berekenen. Wil je weten waar je mogelijk recht op hebt bij ontslag? Hieronder leggen we uit hoe de kantonrechtersformule werkt.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule bestaat uit drie onderdelen:

Aantal gewogen dienstjaren (A)  X Bruto salaris (B) X correctie factor (C)

De eerste twee onderdelen (A en B) zijn feitelijk, onderdeel  C is subjectief.

Uitleg factor A:

De dienstjaren die je als ‘oudere’ werknemer hebt worden hoger gewaardeerd dan de jaren die je als ‘jongere’ werknemer hebt opgebouwd.

Leeftijd Wegingsfactor
tot 35 jaar  0,5
tussen 35 en 45 jaar  1
tussen 45 en 55 jaar  1,5
boven 55 jaar  2

Uitleg factor B:

Het brutoloon inclusief vakantiegeld, einde jaarsuitkering, regelmatig terugkerende bonus.

Uitleg factor C:

Een weging die loop tussen 0 en 2 voor 'verwijtbaarheid' van werknemer of werkgever. Is de werknemer ernstig verwijtbaar dan is de factor 0 en wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar is dan  wordt factor 2 toegepast.

Meer weten?

Heb je als werknemer te maken met (dreigend) ontslag? Je kunt hier lezen wat je moet weten als je contract wordt beeindigd. De startpagina over ontslag voor werknemers van het UWV is een goed beginpunt om verder te lezen over je rechten en plichten bij ontslag. Op de site van de Rijksoverheid vind je meer informatie over arbeidsrecht en ontslag, de WAB en de transitievergoeding. Of verdiep je verder in je rechten rond aanzeggen, het arbeidscontract en de CAO. Werkgevers kunnen in dit artikel meer lezen over hun rechten en plichten bij ontslag.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.