Giftenaftrek

Doe je als bedrijf of particulier schenkingen aan goede doelen of verenigingen? Mogelijk heb je recht op giftenaftrek. Onder bepaalde voorwaarden mag je giften in mindering brengen op je inkomsten, of (voor ondernemers) op je winst. Lees hier onder welke voorwaarden je recht hebt op giftenaftrek.

Wat is een gift?

Onder giften (fiscale betekenis) wordt verstaan; 'bevoordelingen uit vrijwiligheid waar geen directe tegenprestatie tegenover staat'.
In sommige gevallen is wel sprake van een tegenprestatie. Te denken valt dan aan gratis kaartjes voor een voetbalwedstrijd als donatie aan een sportvereniging.

ANBI

Giften kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek mits zij worden gedaan aan ANBI's (Algemeen nut beogende instellingen). Als je wilt weten of je gift aftrekbaar is, check je dus altijd eerst of de organisatie waar je de gift aan wilt doen, geregistreerd is als ANBI. Dit kun je doen door je goede doel op te zoeken in deze zoekmachine van De Belastingdienst.

UPDATE 2024: 

Het aftrekken van giften in de Vennootschapsbelasting verandert. Per 2024 wordt het doen van schenkingen aan een ANBI/SBBI niet langer als verkapte winstuitkering gezien. Hiermee wordt er niet langer een heffing (in de inkomsten- of dividendbelasting) over deze giften gedaan en zijn deze niet langer aftrekbaar van de winst (in de VPB). Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel aftrekbaar?

Er is een niet-aftrekbare drempel van € 60,- of 1% van het verzamelinkomen. Je verzamelinkomen je is belastbaar inkomen in een jaar zoals dat geldt in de inkomstenbelasting. Je kunt door de giftenaftrek je verzamelinkomen maximaal met 10% verlagen. Bij een gift aan een culturele ANBI geldt er een hogere giftenaftrek: je mag de aftrek met 25% verhogen tot een maximum van € 1.250. 
Ben je ondernemer en wil je giftenaftrek toepassen op je winst? dan mag je per jaar ten hoogste 50% van de winst aftrekken, met een maximum van € 100.000. 

Voorwaarden giftenaftrek bedrijven

Bedrijven die vennootschapbelasting betalen, hebben de mogelijkheid giften af te trekken in de vennootschapsbelasting mits aan de volgende criteria is voldaan:

- de giften zijn gedaan aan een ANBI;
- de giften zijn in de administratie terug te vinden; 
- de aftrek bedraagt maximaal 6% van de winst.

Voor bedrijven die giftenaftrek toe willen passen in de vpb geldt sinds 2012 geen drempelbedrag meer.

Let op: met ingang van 2021 zijn giften die gedaan zijn in de vorm van contant geld, niet langer aftrekbaar.

Meer weten?

Je kunt verder lezen over de fiscale regels bij het aftrekken van giften op de site van De Belastingdienst: Als je gebruik wilt maken van giftenaftrek in de inkomstenbelasting doe je dat  hier,  voor de vpb vindt je hier  meer informatie. Meer fiscale voordelen en overige aftrekposten hebbem we in deze artikelen voor je op een rij gezet: Voordelen voor particulieren, ondernemers in de inkomstenbelasting, en vennootschapsbelasting. Of lees meer over de ANBI en de (fiscale) organisatie van stichtingen. Wil je meer weten over de in 2021 op stichtingen toegespitste Wbtr? Dan kun je ook daarover verder lezen bij Lexlupa.

Lexlupa staat voor een multidisciplinaire inzet van fiscale, juridische en economische expertise. Wij leveren advies en begeleiding aan bedrijven, instellingen en particulieren bij 'life events'; bij belangrijke gebeurtenissen op zakelijk of persoonlijk gebied helpt Lexlupa om goed geïnformeerde keuzes te maken en zaken op de juiste manier te regelen.